Eesti Русский
Paintball ja ettevõtted
Ettevõtte kõige suurem väärtus on selle töötajad ning kõige kasulikumad investeeringud on töötajate koolitamine. Ekstreemsetes olukordades igale ettevõttele on vaja ühtset kollektiivi.

Paljud ettevõtted teevad suuri väljaminekuid ja kulutavad ressursse, et luua kollektiivi ühtekuuluvustunnet. Paintball võimaldab panna proovile Teie töötajate vilumust, parandada tuju ja võistlusvaimu. Olukorra analüüs, õigete otsuste kiire vastuvõtmine, vastutuse enda peale võtmine ja üheskoos tegutsemine püstitatud eesmärgi saavutamiseks ekstreemsetes oludes – PAINTBALL – see on see, mida Teie otsisite.

Suhtlemine enne, mängu ajal ja pärast on vältimatu tungimus, et võita. Enne mängu meeskonna liikmed töötavad välja tegevuse strateegiat. See planeerimine võimaldab kõikidel väljendada oma mõtteid sellest, kuidas võiks võita ning arendab kommunikatiivseid oskuseid. Isegi oivalise plaaniga võib kaotada, kui mängijad ei suhtle mängu ajal. Meeskonda saab piirata mõlemalt poolt ja tabada üks teise järel.

Info vahetamine meeskonnas olukorrast, mida nad näivad, annab olulist eelist meeskonnale. Mängu lõppemisel on peaaegu võimatu, et mängijad ei arutaks vastasmeeskonna tegevusi, strateegiat, taktikat, tugevaid ja nõrki pooli. Mängu analüüs ei ole üksnes mõnu, ta ergutab kriitilise mõtlemise arengut. Igal mängijal on võimalus realiseerida oma mõtteid mängu käigus oma meeskonna heaks, saada hinnalist kogemust, mida saab kasutada igapäevases elus.

Me unustasime mainida, et mäng toob suurt mõnu ja annab Teie kollektiivile ergutustunnet ning teeb sihikindlaks.
Copyright © 2008-2021 by Paintland. Tartu Paintball. Trademark: PAINTLAND®. All rights reserved.